Grupa Artystyczna KISSPRINT

Grupa Artystyczna KISSPRINT od 2012 r. zrzesza zaangażowanych twórców związanych z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Działania Grupy koncentrują się wokół cyklicznych wystaw młodej grafiki warszawskiej. Ich organizacji podejmują się kolejne pokolenia studentów, doktorantów oraz pedagogów. Łączą oni swoje siły, aby tworzyć otwartą dla szerokiej publiki przestrzeń do dialogu o grafice artystycznej i doświadczania jej ciągle na nowo – zarówno przez tradycyjne techniki graficzne, jak i cyfrowe czy eksperymentalne.

W swoich działaniach chcemy promować młodych artystów odważnych w redefiniowaniu zastanych podziałów w sztuce. Wspieramy w poszukiwaniach alternatywnych środków wyrazu w grafice, autorskich rozwiązań technicznych, włącznie z wykorzystaniem form przestrzennych.

Nasze inicjatywy

KISSPRINT

Flagowa inicjatywa Grupy Artystycznej – wystawa grafiki warsztatowej wyróżniających się prac najzdolniejszych artystów młodego pokolenia związanych z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Intro Sito

Wystawa podsumowująca działania studentów związanych z Pracownią SITO/CYFRA Mateusza Dąbrowskiego i Łukasza Zembatego.

Lino

Wystawa prac wykonanych w technice linorytu autorstwa członków Grupy Artystycznej KISSPRINT – pedagogów, doktorantów oraz studentów.

Wystawa – KISSPRINT23 O czym mówią liczby?

Patroni wystawy